Caroma Nord

Asociația Obștească

De la începutul activității sale, “Caroma Nord” s-a manifestat ca organizație activă, care a contribuit la înviorarea vieții sociale în partea de nord a republicii Moldova, trezind un viu interes față de tot ce este nou, ce ar putea ridica nivelul de cunoaștere și orientare generală.

  • Suntem o asociație dinamică cu oameni experimentați și entuziaști dedicați misiunii lor.
  • Aducem informații și abilitați noi și vrem să schimbăm atitudini și mentalități.
  • Mobilizăm resursele locale, naționale și internaționale în beneficiul comunității.
  • Implementăm mecanisme noi, dar nu singuri, ci împreuna cu partenerii și beneficiarii noștri.
  • Suntem un purtător de cuvânt al sectorului neguvernamental din Regiunea de nord a RM, un partener pentru APL, donatori și cetățeni, o pepinieră de expertiză și un cadru de dezvoltare a abilitaților și competentelor personale și profesionale ale tinerilor.
  • Dorim o comunitate pură şi demnă de apreciat prin oameni care ajută oameni, oameni care sunt în folosul oamenilor.
  • Dorim ca societatea în care trăim să nu mai existe delicvență, violență şi sărăcie, ci egalitatea de a trai decent. Combaterea acestor riscuri trebuie sa fie un scop comun al nostru al tuturor.

Până în prezent au fost implementate peste 60 proiecte locale si regionale.

 


Sample background

Misiunea Asociației

Boss

Politica Asociației Obștești ”Caroma Nord” este “Oameni care ajută oameni, oameni care sunt în folosul oamenilor”

Promovarea şi facilitarea participării la nivel local a cetăţenilor, inclusiv a tinerilor, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă.

Asociația obștească ”Caroma Nord” a fost înregistrată juridic la 7 mai 2002. AO ”Caroma Nord” este membră a Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), membră a Rețelei Internaționale CEEweb for Biodiversity. Misiunea asociației este promovarea și facilitarea participării cetățenilor la nivel local pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți civile bazate pe cetățenie activă.

În acest sens, asociația desfășoară activități constante, care facilitează dialogul între diferite structuri locale pentru dezvoltarea și oferirea unor servicii de calitate.

Asociaţia este recunoscută în R. Moldova ca un lider şi organizaţie-model în reprezentarea intereselor cetățenilor, care a contribuit la crearea mai multor cadre de cooperare cu ONG-uri, instituții statale și private.

Viziunea
O societate civilă influentă și independentă, capabilă să răspundă nevoilor oamenilor.