Eficientizarea procesului de instruire ecologică în cadrul Centrul de Resurse pentru Educaţie Ecologică “ŞCOALA VERDE”

Experții afiliați Caroma Nord

Suntem o echipă de experţi cu experienţă considerabilă în atragerea finanţărilor și scrierea de proiecte. Noi te vom asista în continuare pentru a obţine finanţarea necesară și realiza proiectul tău.


Vasile Grama

Vasile Grama

conf. univ, facultatea geodezie și cadastru, utm

Domenii de expertiză: Fonduri europene. Dezvoltare regională. Îmbunătățirea accesului la educație. Fundamentarea politicilor educaționale. Indicatori în domeniul educației și formării profesionale. Finanțarea sistemului de educație. Analiza şi modelarea proceselor de luare a deciziei.

Victor Cotruță

Victor Cotruță

PhD, Expert independent

Domenii de expertiză: Procesul de europenizare si democratizarea Moldovei. Relația UE-Moldova. Politica UE în vecinătatea estică. Politica de Dezvoltare Rurală. Finanțarea programelor europene pentru protecția mediului și dezvoltare rurală Analiza proceselor de luare a deciziei.

Valeriu Capcelea

Valeriu Capcelea

Doctor Habilitated, Professor, Academia de Științe a Moldovei, Filiala Bălți

Domenii de expertiză: Istorie şi ştiinţe sociale. Mediu și științe ale naturii. Filosofia dreptului public și etica. Codului Deontologic şi responsabilitatea profesională a avocaţilor. Istoria şi metodologia domeniului de cercetare. Ontologie şi gnoseologie, filosofie socială; deontologia juridică.

Claudiu Eduard Nedelciu

Claudiu Eduard Nedelciu

Ph.D. University of Iceland, Stockholm University

Domenii de expertiză: Managementul mediului în planificare, probleme internaționale de mediu. Politica generală de planificare a mediului în UE și Suedia. Cunoaștere aprofundată a problemelor actuale de mediu. Asistență în proiecte care se ocupă cu conservarea biodiversității, dezvoltarea rurală, utilizarea resurselor, legislația UE. Efectuarea de cercetări și colaborarea cu o gamă largă sau cu donatori, membri, clienți și parteneri pentru atingerea obiectivelor.

Adelina Sochircă

Adelina Sochircă

RP și Comunicare

Licențiată în Jurnalism / sociologie, Magistru în științe sociale și jurnalism. Domenii de interes: Comunicare, Lobby, Advocacy, Egalitatea de gen, Concilierea vieții de familie cu viața profesională, Managementul proiectelor, Metodologia de cercetare socială, Analiza datelor, Comunicare.