Caroma Nord

Asociația Obștească

Misiunea asociației este promovarea şi facilitarea participării la nivel local a cetățenilor, inclusiv a tinerilor, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți civile bazate pe cetățenie activă.

Asociația Obștească ”Caroma Nord” îşi valorifică misiunea prin următoarele acțiuni:

  • susține persoanele care au nevoie de educație non-formală în procesul lor de atingere a obiectivelor personale și profesionale, prin facilitarea accesului la informații esențiale, abilități cheie care să corespundă potențialului lor;
  • dezvoltă proiecte comunitare care să promoveze valorile și inițiativele civice în favoarea beneficiului public prin cooperarea cu alte organizații naționale şi internaționale.

”Caroma Nord” îşi propune să contribuie prin aceste acțiuni la:

  • formarea unor elite de tineri şi a unor lideri de opinie responsabili și toleranți, având o viziune democratică şi deschidere pentru nevoile tuturor cetățenilor. Asociația însăși joacă rolul unui lider de opinie în societate, oferind sprijin atunci când este nevoie;
  • formarea unor promotori de cultură ecologică, capabili să îmbogățească mediul în care trăim, să experimenteze şi să inoveze. Asociația însăși este un promotor  de cultură și etică ecologică; stabilește tendințe şi formează percepția ecologică a unor întregi generații
  • formarea unor lideri responsabili, bine pregătiți, având viziune clară şi valori etice bine fundamentate, capabili să înțeleagă mecanismele de existență a sectorului asociativ, şi să conceapă strategii şi politici. Asociația însăși oferă consultanță şi asistență logistică organizațiilor neguvernamentale sau grupurilor de inițiativă implicate în dezvoltarea acestui sector.